มอบเงินเพื่อสมทบทุนวิจัยและพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 และกองทุนภูมิคุ้มกันบำบัดมะเร็ง

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

มอบเงินเพื่อสมทบทุนวิจัยและพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 และกองทุนภูมิคุ้มกันบำบัดมะเร็ง

[/vc_column_text][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/5″][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/5″][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/5″][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/5″][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/5″][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_column_text]วันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน 2564 : 9.30 น.: ห้องประชุม 603 สำนักงานคณบดี ชั้น 6 อาคารอานันทมหิดล คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์ คณบดี คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับมอบเงิน จำนวน 350,000 บาท (สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) จาก ดร.ประเสริฐ ตปนียางกูร พร้อมด้วย ศ.(พิเศษ) กิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์ นางวัชรา ภาสพัฒนาพาณิชย์ นายวิชัย วงศ์สันติวนิช นายวิบูลย์ วงศ์สันติวนิช นางวิไล ตปนียางกูร และดร.สมพงษ์ วงศ์พันสวัสดิ์ เพื่อสนับสนุนกองทุนการวิจัยและพัฒนาวัคซีน คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ จำนวน 150,000 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) เพื่อสมทบกองทุนภูมิคุ้มกันบำบัดมะเร็ง คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]